Peter František Baroš

rozpočty, príprava stavieb

tel. 0908/734 643