František Baroš

konateľ spoločnosti          

tel. 0915/799 448